Mówiący Kij - Dla dzieci i młodzieży. Obozy i kolonie Ostrołęka

Wycieczki i kolonie nad morzem  

 

Jednym z głównych obszarów naszego działania jest praca z klasami szkolnymi.

Podczas naszych wyjazdów, oprócz tradycyjnego zwiedzania, czy udziału w sztuce teatralnej przeprowadzamy działania mające pomóc uczestnikom w przełamywaniu lodów i nawiązywaniu znajomości i przyjaźni. Uważamy, że wyjazdy szkolne to coś więcej niż miło spędzony czas i „wolne od szkoły”.

Nasze programy są zawsze:

- aktywne, czyli pełne działania, zabawy i ruchu,
- kreatywne – działania jak i sposób ich rozwiązywania przez uczestników wyzwala kreatywność,
- wyzwalają synergię w grupie.

Chcemy aby aktywność, kreatywność i synergia grupy doświadczane na wyjazdach na trwałe przenosiła się do klasy.

Tworzymy projekty zgodne z potrzebami grup, z którymi działamy.

Współdziałamy przy pozyskiwaniu dofinansowania. np. środków unijnych.

Zawsze z grupą jedzie przynajmniej dwóch instruktorów Mówiącego Kija, którzy realizują program dostosowany do grupy i specyfiki wycieczki. Instruktorzy Mówiącego Kija mogą pełnić rolę wychowawców lub kierownika wycieczki.

Jeśli masz pomysł na wycieczkę, której nie ma w ofercie prosimy o kontakt. Korzystając z Twoich sugestii w ciągu 14 dni przedstawimy program wycieczki.

Zarezerwuj
obóz!